Піраміда

ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА ГРИ В ПІРАМІДУ

1. Більярдне обладнання і аксесуари
При грі в кожну з описаних нижче різновидів Піраміди потрібно використовувати більярдні столи, кулі і аксесуари, які відповідають «Технічним вимогам МКП до більярдного обладнання».

2. Розмітка більярдного столу.
2.1. На ігровій поверхні більярдного столу мають бути нанесені такі лінії і позначки:
(1) Центральна відмітка – точка, розташована в центрі ігрової поверхні столу.
(2) Центральна лінія – пряма, проведена через центральну відмітку паралельно коротким бортах. Центральна лінія ділить
ігрову поверхню столу на дві половини – передню і задню.
(3) Передня позначка – точка, розташована в центрі передньої половини ігрової поверхні столу.
(4) Лінія дому – пряма, проведена через передню відмітку паралельно переднього борту.
(5) Задня позначка – точка, розташована в центрі задньої половини ігрової поверхні столу.
(6) Лінія виставлення куль – частина подовжньої лінії столу, проведена від задньої відмітки до середини заднього борту.
2.2. Домом називається частина ігрової поверхні столу, укладена між лінією домуі переднім бортом.
Примітка: на ігрову поверхню столу можуть наноситися дві додаткові лінії для точного встановлення піраміди. Перша проходить через центр кулі, що стоїть на вершині піраміди, паралельно задньому борту довжиною 100 мм. Друга проходить через центр куль, що стоять в основі піраміди, паралельно задньому борту довжиною 400 мм. Обидві лінії рівновіддалені від довгих бортів.

3. Використовувані кулі.
Стандартний набір з шістнадцяти більярдних куль: п’ятнадцять білих (кольору слонової кістки) куль з номерами від 1 до 15-ти і одна кольорова (переважно жовта) куля без номеру.
Примітка: на кольоровій кулі без номеру може бути нанесена розмітка у вигляді ліній або крапок.

4. Биток і прицільні кулі.
4.1. Битком називається куля, по якій наносять удар києм у процесі гри.
4.2. При грі в «Комбіновану піраміду » і «Динамічну піраміду» битком служить кольорова куля.
4.3. При грі в «Вільну піраміду» будь-яку кулю на ігровій поверхні столу може бути обрано як биток при виконанні будь-якого чергового удару (винятком є лише початковий удар, при виконанні якого використовують кольорову кулю).
4.4. Всі інші кулі на ігровій поверхні столу крім битка є прицільними.

5. Зіткнення битка з прицільною кулею.
5.1. Зіткнення (торкання) битка з однією з прицільних куль є обов’язковою умовою будь-якого правильного удару, включаючи початковий.
5.2. Битком можна вдарити по прицільній кулі як безпосередньо, так і від будь-якого борту (бортів).
5.3. Якщо биток не торкнувся жодної з прицільних куль, то удар вважається неправильним і карається штрафом.

6. Гра після порушення.
У разі порушення правил суперник порушника має право після виставлення неправильно забитих і куль, що вискочили, а також виставлення з полиці на стіл штрафного кулі:
(1) сам провести наступний удар, або
(2) передати право удару порушнику.

7. Розіграш початкового удару.
7.1. При розіграші початкового удару (розбиття піраміди) використовується наступна процедура. Розташувавшись по різні сторони від подовжньої лінії столу, гравці одночасно виконують удар з руки з дому, посилаючи кулі до заднього борту і назад. При цьому використовуються дві білих кулі. Перемагає гравець, чия куля зупинилася ближче до переднього борту.
7.2.Розіграш вважається автоматично програним, якщо:
(1) куля зайшла на половину суперника,
(2) не досягла заднього борту,
(3) упала в лузу,
(4) вискочила за борт,
(5) торкнулася довгого борту або
(6) торкнулася заднього борту більше одного разу.
7.3. Якщо правила порушили обидва суперники або якщо суддя не може визначити, чия куля зупинилася ближче до переднього борту, то розиграш повторюється.
7.4. Переможець розіграшу має право:
(1) сам провести початковий удар або
(2) надати право удару суперникові.

8. Вихідна розстановка куль.
8.1. Перед початковим ударом п’ятнадцять білих куль встановлюються у формі рівностороннього трикутника (піраміди) з вершиною на задній відмітці столу і підставою паралельно задньому борту. Кожна куля повинна стикатися з кулями, які стоять поряд. При розстановці куль слід використовувати стандартний трикутник.
8.2. Кольорова куля, що використовується як биток при виконанні початкового удару (розбиття піраміди), розташовується в домі.
Примітка: у ході гри можуть виникати ситуації, що передбачають встановлення неповної піраміди (див. п.24). При встановленні неповної піраміди дотримуються всі вимоги, що пред’являються до встановлення повної піраміди. Відмінності полягають у наступному – неповна піраміда заповнюється в напрямку від вершини до основи. При цьому основа (нижній ряд) повинен бути заповнений. Для цього, в разі необхідності, переміщають кулі з вершини піраміди.

9. Положення кулі.
Положення кулі визначається положенням її центру.

10. Дім і лінія дому.
10.1. Лінія дому не є частиною дому.
10.2. Куля, що стоїть на лінії дому, вважається розташованою поза домом.

11. Введення битка в гру (початок гри).
11.1. Биток вводиться в гру початковим ударом з руки з дому.
11.2. В якості битка при виконанні початкового удару завжди слід використовувати кольорову кулю.
11.3. Гравець, що вступає в гру першим, може встановлювати биток в будь-якій точці будинку, але не на лінії будинку (див. п.9 і п.10). Якщо биток встановлений поза домом, то суддя або суперник повинні попередити про це гравця, який вступає в гру до нанесення їм удару. В іншому випадку вважається, що биток введений в гру правильно.
Якщо гравець, який вступає в гру попереджений про неправильне положення битка, він зобов’язаний його поправити.
11.4. Биток вважається введеним в гру відразу після удару по ньому наклейкою кия (див. п. 13).
11.5. До тих пір поки биток не введений в гру, його можна поправляти рукою, києм і т.п. Проте будь-яке торкання битка після введення його в гру тягне за собою штраф.

12. Правильний початковий удар.
12.1. Початковий удар (розбиття піраміди) вважається правильним, якщо після зіткнення битка з однією з прицільних куль:
(1) одна з куль правильно забита в будь-яку лузу, або
(2) щонайменше три різних прицільних кулі торкнулися борту (бортів); або
(3) дві різних прицільних кулі торкнулися борту (бортів) і, крім того, хоча б одна (будь-яка) прицільна куля перетнула центральну лінію.
Якщо жодна із зазначених вимог не виконана, накладається штраф.
12.2. Якщо гравець, що вступає в гру першим, не зміг зробити правильний початковий удар, його суперник має право:
(1) прийняти позицію куль, що склалася на столі і продовжити гру; або
(2) прийняти позицію куль, що склалася на столі і змусити порушника продовжити гру; або
(3) розставити кулі знову, самому провести початковий удар; або
(4) розставивши кулі заново, змусити порушника провести початковий удар ще раз.

13. Поперемінне розбиття
У кожній наступній партії зустрічі суперники розбивають по черзі.

14. Початок і завершення удару.
14.1. Удар починається з моменту зіткнення наклейки кия з битком і завершується після повної зупинки всіх куль на ігровій поверхні столу. (Куля, яка обертається на місці вважається рухомою.)
14.2. Забороняється починати наступний удар до завершення попереднього. В іншому випадку – штраф.

15. Удар києм по битку.
Удар по битку повинен проводитися тільки наклейкою кия у напрямі його повздовжньої осі. В іншому випадку – штраф.

16. Дотик ногою підлоги.
При виконанні удару по битку, принаймні, одна нога гравця повинна торкатися підлоги. В іншому випадку – штраф.

17. Заборонений дотик куль.
17.1. За винятком торкання битка наклейкою кия при виконанні удару, забороняється дотик до будь-якої кулі (битка або будь-якої прицільної кулі) на ігровій поверхні столу тілом, одягом, крейдою, машинкою, держаком кия і т.п. В іншому випадку – штраф.

18. Заборона подвійного удару.
При виконанні удару наклейка кия повинна торкнутися битка лише один раз. В іншому випадку – штраф.

19. Заборона пропиху.
19.1. Забороняється затягувати контакт наклейки кия з битком аж до зіткнення (торкання) битка з прицільною кулею. В іншому випадку удар кваліфікується як пропих і карається штрафом.
19.2. Якщо биток торкається прицільної кулі або якщо відстань між битком і прицільною кулею настільки мала, що при виконанні удару по битку практично неможливо уникнути моментального потрійного контакту – «наклейка кия – биток – прицільна куля», то удар києм по битку не кваліфікується як пропих, якщо він нанесений:
(1) під кутом не менше 45 градусів в сторону від лінії центрів цих двох куль.
(2) або таким чином, щоб биток після зіткнення не пройшов вперед (слідом за прицільною кулею). В іншому випадку – штраф.
Примітка: Удар по битку в сторону від прицільної кулі, яка торкається її (без зміщення останньої з місця) не вважається за зіткнення битка з цією прицільною кулею. Якщо після цього биток не торкнувся жодної з прицільних куль, то удар вважається неправильним і карається штрафом (див. п.5.3).

20. Правильно завершений удар.
Будь-який удар (за винятком початкового) вважається правильним (правильно завершеним), якщо не порушено жодне з положень цих Правил і, крім того після зіткнення (торкання) битка з однією з прицільних куль будь-яка з куль на ігровій поверхні столу (биток чи будь-яка прицільна куля):
(1) забитий(а) в лузу;
(2) відбивається від будь-якого з бортів, а потім
(а) торкається іншого борту; або
(б) доводить до іншого борту будь-яку кулю, або
(в) торкається будь-якої кулі, що стоїть впритул до іншого борту; або
(3) перетинає центральну лінію, а потім:
(а) торкається будь-якого борту; або
(б) доводить до будь-якого борту будь-яку кулю, або
(в) торкається будь-якої кулі, що стоїть впритул до будь-якого борту; або
(4) відбивається від будь-якого борту, а потім:
(а) перетинає центральну лінію, або
(б) перекочує через неї будь-яку кулю.
Якщо жодну із зазначених умов не виконано, то накладається штраф.
Примітки:
1. Всі елементарні ігрові події (зіткнення куль, відбиття від бортів, перетину центральної лінії столу і т.д.) повинні відбуватися тільки у зазначеній вище послідовності. В іншому випадку – штраф.
2. Якщо биток б’є по прицільній кулі, яка стоїть впритул до борту, а ця прицільна куля в свою чергу діє на биток і доводить його до іншого борту або перекочує через центральну лінію, то удар вважається безумовно правильним, якщо мало місце два окремих зіткнення - «биток-прицільна куля» і «прицільна куля-биток».
Якщо ж двох окремих зіткнень не було, то такий завершений удар вважається правильним за умови, якщо гравець попередив суддю про те, що прицільна куля торкається борту. В іншому випадку – штраф.
3. Куля перетинає центральну лінію тільки в тому випадку, якщо центральну лінію перетинає центр кулі.
Якщо до удару центр кулі був розташований в точності на центральній лінії, то його зміщення в ту або іншу половину столу не можна розглядати як «перетин центральної лінії».
4. Якщо одна з куль відбивається від губи середньої лузи і повертається на свою половину ігрової поверхні столу, то його центр, щонайменше один раз перетнув центральну лінію.

21. Штрафний і преміальний удар з руки з дому.
21.1. При грі в “Комбіновану піраміду” удар з руки з дому проводиться і в інших, обумовлених правилами випадках. Він може бути як штрафним (при неправильному зіграванні битка в лузу або при вискакуванні битка за борт), так і преміальним (при правильному зіграванні битка в лузу). При цьому введення битка в гру відбувається відповідно з п.11.
21.2. Забивати в лузу можна будь-яку кулю після зіткнення битка з будь-яким, розташованою поза домом прицільною кулею. Якщо всі прицільні кулі розташовані в домі, то удар проводиться з протилежного боку столу, який в цьому випадку служить тимчасовим домом, обмеженим задньою лінією.
21.3. Штрафний і преміальний удар з руки із дому мають відповідати всім вимогам п.20.

22. Правильно і неправильно забиті кулі.
22.1. Куля вважається правильно забитою (зіграною), якщо вона впала в лузу в результаті правильного удару
22.2. Всі правильно забиті кулі виймаються із лузи і розміщуються на спеціальній полиці. (У кожного гравця окрема полиця).
22.3. Якщо з моменту початку удару і до моменту його завершення (див. п. 14), було порушено хоча б одне з положень цих Правил, то всі кулі, що впали в лузи в результаті цього удару, вважаються неправильно забитими.
Якщо порушення відбулося після завершення удару (див. п. 12), накладається штраф. Однак куля, що впала в лузу в результаті удару, який завершився, вважається забитою правильно.
Примітка. Якщо порушення правил гри відбулося після завершення партії (тобто після завершення останнього удару, в результаті якого була правильно забита остання куля в партії), штраф не накладається і результат партії не переглядається.
22.4. Всі неправильно забиті кулі не зараховуються і виставляються.
22.5. Куля, що вискочила з лузи на ігрову поверхню столу, вважається не забитою і залишається в грі. Штраф при цьому не накладається.

23. Куля на краю лузи.
23.1. Якщо куля, яка зависла над лузою мимоволі падає в лузу, без зіткнення з іншою кулею і якщо це не вплинуло на кінцевий результат розпочатого удару, то її встановлюють на попереднє місце і гра продовжується.
23.2. Якщо ж куля, яка зависла над лузою мимоволі падає в лузу, без зіткнення з іншою кулею, і якщо це вплинуло на кінцевий результат розпочатого удару (тобто в тому випадку, якщо куля, яка мимоволі впала у лузу була зачеплена однією з приведених у рух куль) , то всі кулі встановлюються з максимально можливою точністю на свої колишні позиції і удар повторюється.
23.3. Якщо куля, яка рухається зупиняється на краю лузи в положенні не стійкої рівноваги, а потім падає в лузу, то вона вважається такою, яка впала в лузу унаслідок проведеного удару.

24. Куля, яка вискочила.
24.1. Куля вважається такою, яка вискочила за борт, якщо після завершення удару вона зупинилася поза ігровою поверхнею столу (на борту, на підлозі тощо).
24.2. Куля не вважається такою, яка вискочила, якщо вона, вдарившись об верхню частину пружного борту або поручня, самостійно повертається на ігрову поверхню, не зачепивши при цьому будь-який інший об’єкт, що не є стаціонарною приналежністю більярдного столу.
Якщо ж куля торкається будь-якого предмету, що не є приналежністю столу, наприклад, освітлювальний прилад, крейду на борту або поручні і т.д., то вона вважається такою, що вискочила, навіть якщо вона після цього самостійно повертається на ігрову поверхню.
24.3. Якщо биток вискакує за борт, накладається штраф.
24.4. Всі кулі, що вискочили, виставляються після завершення удару.

25. Виставлення куль.
25.1. Всі неправильно забиті кулі та ті, що вискочили за борт виставляються після завершення удару і до початку наступного.
25.2. Одинична куля виставляється на задню відмітку.
Якщо виставляється кілька куль, то їх встановлюють в довільному порядку на лінії виставлення куль від задньої відмітки до заднього борту якомога ближче, але не впритул одна до одної.
Якщо ж будь-які кулі, розташовані поблизу або безпосередньо на лінії виставлення куль, заважають процесу виставляння, то кулі розташовують на лінії виставлення куль якомога ближче до задньої відмітки і якомога ближче, але не впритул до куль, які заважають..
У випадку, якщо для куль не вистачає місця між задньою відміткою і заднім бортом, то кулі виставляють на продовженні лінії виставлення куль (між задньою відміткою і центром ігрової поверхні столу) якомога ближче до задньої відмітки.
25.3. При грі у «Вільну піраміду» будь-яка виставлена куля може бути обрана гравцем як биток або як прицільна куля, а при грі в «Комбіновану піраміду» і «Динамічну піраміду» – як прицільної кулі.

26. Повільна гра
Якщо гравець своєю повільною грою затягує хід змагань чи партії, то суддя після відповідного попередження може ввести для обох гравців 45 секундне обмеження часу на підготовку ударів. Суддя контролює час за допомогою секундоміра і за 10 секунд до завершення часу повинен зробити відповідне повідомлення гравцю. Якщо гравець не встигає завершити удар у встановлені часові рамки накладається штраф. Контрольний секундомір включається відразу після завершення удару (див. п. 14).
Кожний гравець один раз за партію має право на двохкратне продовження часового обмеження. Якщо рахунок у зустрічі рівний і гравцям залишилося зіграти лише одну (контрову) партію, то кожен гравець має право на два продовження в цій партії. Гравець має своєчасно оголосити про продовження і впевнитися у тому, що суддя знає про це.

27. Втручання стороннього.
Якщо під час гри кулі приходять в рух внаслідок втручання сторонньої особи (безпосередньо або шляхом якої-небудь дії на гравця, що виконує удар), то їх повертають на вихідні позиції і гра продовжується. При цьому штраф не накладається. Це правило застосовується також і при виникненні надзвичайних ситуацій (землетрус, ураган, падіння освітлювального приладу, раптове відключення світла і т. д.)
Якщо відновити положення куль неможливо, то кольорову кулю встановлюють в домі (якщо кольорова куля вийшла з гри, то її повертають у гру замість будь-якої з решти білих куль на столі), всі білі кулі, які залишилися на столі встановлюють у формі піраміди (або неповної піраміди) з вершиною на задній відмітці, право подальшого удару визначається розіграшем і гра триває за правилом початкового удару (див. п. 11). Рахунок зберігається таким, яким він був до того моменту, коли партія була перервана.
Примітка: При встановленні неповної піраміди слід керуватися правилами, викладеними в п.8.

28. Втручання в гру суперника.
Якщо гравець, який завершив свій ігровий підхід, завдає удар поза чергою або ж зміщує (торкається) будь-якої кулі під час гри суперника, то це розглядається як втручання в гру і тягне за собою штраф. При цьому порушена позиція куль відновлюється.

29. Штрафи.
29.1.Штрафи накладаються в наступних випадках:
(1) якщо биток при ударі не торкнувся жодної з прицільних куль (див. п.5.3.)
(2) при неправильному початковому ударі (див. п 12.1.);
(3) якщо наступний удар починається до завершення попереднього (див. п 14.2.);
(4) при неправильному ударі києм по битку (див. п 15.);
(5) при нанесенні удару по битку з відривом обох ніг від підлоги (див. п 16.);
(6) при забороненому торканні куль (див. п 17.);
(7) при подвійному ударі (див. п 18.);
(8) при пропиху (див. п 19,1 і п 19.2 ..);
(9) при неправильно завершеному ударі (див. п.20);
(10) при вискакуванні битка чи будь-якої прицільної кулі за борт (див. п.24.3);
(11) при повільній грі(див. п.28);
(12) при втручанні в гру суперника (див. п.25);
29.2. Якщо при виконанні одного удару гравець здійснює декілька порушень, штраф стягується в одинарному розмірі.


Немає коментарів:

Дописати коментар